Izjava o privatnosti

dobrodošli na bocca.hr

Obrt BOCCA (u nastavku „mi“, „nama“, „naš“, itd.) je vlasnik internetske stranice www.bocca.hr („internetska stranica“). Ovu Izjavu o privatnosti čitate kako bismo Vam pokazali da brinemo o Vašoj privatnosti te kako bismo Vas informirali o načinima prikupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj stranici.

Molimo Vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako prikupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

Službenik za zaštitu podataka

Naš obrt ima sjedište u Umagu, Ungarija 39, Republika Hrvatska. Za sva pitanja ili pritužbe vezane uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima obratite se našem službeniku za zaštitu podataka, Ani Benčić na ana.bencic@bocca.hr

Prikupljanje podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kad nam svojevoljno date takve informacije. Podatke o Vama prikupljamo kad ispunite obrazac.

Trebali biste imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem naših internetskih servera ili korištenjem „kolačića“. Kliknite ovdje kako biste pročitali našu politiku o kolačićima.

Primjeri informacija o Vašem korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, Vaša IP adresa, informacije koje se skupljaju putem kolačića, podaci Vašeg uređaja poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.

Obrada podataka

Podatke dobivene o Vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

Poveznice s trećim stranama

Na našoj internetskoj stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

Uporaba kolačića

Kako biste saznali kako koristimo kolačiće, pročitajte našu politiku o kolačićima na linku.

Zaštita Vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove internetske stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili uslugu. Osim toga, educiramo zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima DigitalOceanovog cloud servera u Amsterdamu, Nizozemska. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske unije.

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja Vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon 12 mjeseci od dana kad ste nam dali te podatke.

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo li Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o Vama, molimo kontaktirajte nas na info@bocca.hr.

Također možete zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka u obradi; tko je još izvan naše tvrtke primio Vaše osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo Vaše podatke ili ih prestanemo obrađivati. Možete tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. U mnogim državama imate pravo poslati pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom kako postupamo s Vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo Vam na temelju zahtjeva poslati Vaše osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na info@bocca.hr, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kad ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog na možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo e-poštom u roku od 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, eventualnom utjecaju na naše usluge i planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka za pojedince.

Obavijest o povredi nećemo poslati:

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Vaša privola

Korištenjem ove internetske stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

Promjene naše politike privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi. Ova politika privatnosti zadnji je put izmijenjena 25. svibnja 2018.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).